Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83781

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa, obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazd do budynku). Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • : Prowadzi publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie oraz bieżąco je weryfikuje;
 • Publikuje za pośrednictwem portalu internetowego EKOPORTAL oraz prowadzi bazę informatyczną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
 • Koordynuje sprawami dotyczącymi zamieszczania informacji merytorycznych na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi RDOŚ ;
 • Prowadzi postępowania w celu udostępnienia informacji o środowisku, informacji publicznej oraz udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania;
 • Weryfikuje dokumenty pod względem wyłączenia z udostępnienia danych wrażliwych – zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych”, prawach autorskich;
 • Przygotowuje projekty decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku bądź informacji publicznej oraz odmowy informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • -bardzo dobra znajomość przepisów krajowych i UE z zakresu ochrony środowiska;
 • -umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • -zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • -zdolności negocjacyjne i interpersonalne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jęz. angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat.B
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy inspektor
FIRMA:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-02