Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83951

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą oraz analizę ryzyka dotyczącą zjawisk występujących w obszarze właściwości KAS w celu określenia obszarów ryzyka i wytypowania podmiotów do kontroli
 • Analizuje wnioski o kontrolę oraz wpływające informacje, wskazujące na potencjalne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w obszarze kompetencji Urzędu w celu typowania podmiotów do kontroli
 • Pozyskuje, rejestruje, przetwarza i dystrybuuje informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem zewnętrznym w celu efektywnego typowania podmiotów do kontroli i przygotowania kompletnych wniosków do kontroli
 • Przygotowuje informacje związane z działalnością analityczną i z zapytaniami MF w zakresie pozyskania i rejestracji danych niezbędnych do prawidłowego typowania podmiotów do kontroli i przygotowania kompletnych wniosków do kontroli w celu efektywnego typowania podmiotów do kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w w obszarze prawa podatkowego lub finansowego lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Ordynacji podatkowej, materialnego prawa podatkowego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i formułowania wniosków
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość przepisów o rachunkowości
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (Excel, Word)
 • Znajomość języka angielskiego - poziom średnio zaawansowany
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy kontroler skarbowy
FIRMA:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-07