Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy księgowy sekcji rachuby i płac pionu głównego księgowego.


Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Starszy księgowy sekcji rachuby i płac pionu głównego księgowego.
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Numer: StPr/21/0761
OBOWIĄZKI:
- naliczanie uposażeń oraz innych świadczeń pieniężnych dot. funkcjonariuszy w celu prawidłowej wypłaty należności; - sporządzanie list płac na podstawie dokumentów źródłowych, dokonywanie sprawdzenia przelewów, w tym wartościowo i ilościowo oraz przenoszenie ich do programu NBE w celu przelania należności na konta funkcjonariuszy; - prowadzenie ewidencji i uzgadnianie wydatków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego i składki zdrowotnej w celu prawidłowego przekazania ich odpowiednio do Urzędu Skarbowego i ZUS; - sprawdzanie wydanych decyzji ze stanem faktycznym oraz danymi w systemie informatycznym oraz weryfikowanie stanu zatrudnienia ze stanem osobowym jednostek organizacyjnych w celu wyeliminowania błędów na etapie poprzedzającym sporządzenie listy płac; - sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla funkcjonariuszy w celu złożenia przez nich rocznych zeznań o osiąganych dochodach oraz dla potrzeb funkcjonariuszy; - realizowanie potrąceń z uposażeń funkcjonariuszy, potrącanie naliczonych kwot i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zaspokojenia egzekucji oraz prowadzenie ewidencji egzekwowanych zajęć komorniczych i sądowych funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej w celu gromadzenia dokładnej informacji finansowej; - prowadzenie kart uposażeń funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej w celu weryfikacji stanu osobowego oraz dokonywanie zaliczeń zgodnie z decyzjami administracyjnymi Komendanta Oddziału; - sporządzanie i prowadzenie ewidencji dowodów księgowych dot. wypłat dla funkcjonariuszy i przedstawienie je kierownikowi sekcji w celu prawidłowego rozliczenia środków finansowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze płac znajomość przepisów prawa pracy; znajomość przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych; znajomość obsługi komputera (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne); znajomość obsługi urządzeń biurowych. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: średnie ekonomiczne dokładność, opanowanie, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Miejsce pracy:

Krosno Odrzańskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 070,29 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimSzczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy księgowy sekcji rachuby i płac pionu głównego księgowego.
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Krosno Odrzańskie
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-10