Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy referent


Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83464

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w systemie zmianowym, także w porze nocnej,

 • praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku,

 • praca przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin na dobę,

 • praca przy sztucznym oświetleniu,

 • obiekt jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę,

 • na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Prowadzenie obserwacji rejonów zagrożonych znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w celu zapobieżenia, wykrycia ewentualnych zdarzeń posiadających znamiona przestępstwa i wykroczenia, a następnie ocena zaobserwowanych sytuacji.
 • Informowanie dyżurnego KMP w Gorzowie Wlkp. o zaobserwowanych zdarzeniach i nieprawidłowościach w celu umożliwienia dyżurnemu podjęcia natychmiastowej reakcji w związku z ich wystąpieniem a w szczególności o zaistnieniu wydarzenia nadzwyczajnego (I kategorii powiadamiania).
 • Tworzenie zgłoszeń w postaci formatek za pomocą aplikacji komputerowej Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz przekazywanie zgłoszeń do służb.
 • Dokonywanie rejestracji legitymowań, kontroli pojazdów, dokumentów i rzeczy poprzez sprawdzanie danych w bazie KSIP dla policjantów pełniących służbę zewnętrzną w celu sprawdzenia , czy wskazane wyżej osoby i rzeczy nie są zarejestrowane w systemie KSIP.
 • Wypełnianie protokołów pracy operatora monitoringu, uzupełnianie tabel wyników, dokonywanie wpisów w rejestrach odtwarzanego materiału oraz wykonywanie nagrań na stanowisku archiwizacji w celu właściwego dokumentowania realizowanych zadań. Odtwarzanie, wykonywanie wydruków oraz nagrań na nośniki elektroniczne z zarejestrowanych zdarzeń.
 • Realizowanie zadań zawartych w protokole odpraw i rozliczeń służby monitoringu w celu zapewnienia bieżącej reakcji Policji na określone zdarzenia.
 • Obsługa interesantów w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Zgłaszanie usterek administratorowi systemu monitoringu wizyjnego, w celu niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu wizyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "Poufne".
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera: system operacyjny Windows, programy: MS Office (Word, Exel).
 • Znajomość topografii miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 • Umiejętność zrozumiałego i jasnego przekazywania informacji dyżurnemu KMP w Gorzowie Wlkp. i służbom współpracującym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu wykroczeń.
 • Znajomość podstawowych przestępstw z zakresu kodeksu karnego dot. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu czy przeciwko mieniu.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Niekaralność.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy referent
FIRMA:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-08-26