Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy referent


Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83819

Warunki pracy

- praca biurowa 8 godzin na dobę, średnio 40 tygodniowo;


- praca przy monitorze ekranowym;


- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;


- na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia;


- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku;


- brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Segreguje pocztę, przedkłada do dekretacji Komendanta, rozdziela pocztę wpływającą; przygotowuje do wysyłki pocztę wychodzącą z Komisariatu celem zapewnienia prawidłowego przekazu i obiegu dokumentów.
 • Prowadzi rejestry i dzienniki pism jawnych i niejawnych: korespondencyjny, dzienniki ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", dzienniki telegramów, podawczych, książkę doręczeń, urlopów i zwolnień lekarskich (SWOP) w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów. urlopów i zwolnień lekarskich (SWOP);
 • Prowadzi rejestr przepisów i dba o ich właściwe przechowywanie celem wykorzystania do pracy przez funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu.
 • Przygotowuje zgodnie z przepisem wszystkie obowiązujące w sekretariacie Komendanta książki i rejestry (opisuje, sznuruje, rejestruje) celem zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów.
 • Udziela odpowiedzi na pisma o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym na polecenie Komendanta w celu prawidłowej współpracy z instytucjami poza policyjnymi (Prokuratury, Sądy itd).
 • Archiwizuje i przekazuje dokumentację wytworzoną w sekretariacie do Składnicy Akt w celu prawidłowego przechowywania dokumentów.
 • Na polecenie Komendanta lub jego Zastępcy pełni zastępstwo na innym stanowisku biurowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi komputera i pracy kancelaryjno-biurowej.
 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne".
 • Biegła obsługa komputera (środowiska Windows i pakietu MS Office).
 • Samodzielność w realizacji zadań.
 • Komunikatywność i kreatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Skrupulatność, dokładność, sumienność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Asertywność; umiejętność przekonywania i argumentacji.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy referent
FIRMA:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-02