Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy referent


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83977

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, wyjazdy służbowe. Oświetlenie sztuczne i naturalne, wejście do urzędu i winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o charakterze derogacji w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną na czynności podlegające zakazom;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ustalających i likwidujących strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową , prowadzenie rejestru stref, a także opracowywanie projektów decyzji derogacyjnych względem zakazów obowiązujących w strefach;
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie gatunków obcych inwazyjnych oraz wykonywanie czynności nadzorczych związanych z procesem ograniczania zagrożenia ze strony gatunków obcych dla rodzimej fauny i flory.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu nauk środowiskowych, przyrodniczych, rolniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego związanym z ochroną środowiska, ochroną przyrody, leśnictwem lub rolnictwem
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 • znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego;
 • ogólna wiedza przyrodnicza na temat ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz zasad ich funkcjonowania;
 • posiadanie prawa jazdy kat. "B".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejetność obsługi komputera
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy referent
FIRMA:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-07