Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 85289

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym
 • Przygotowuje korespondencję do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w celu prawidłowego załatwienia sprawy
 • Przygotowuje projekt rozstrzygnięcia administracyjnego w celu zaakceptowania i podpisania przez osoby do tego upoważnione
 • Sporządza projekty postanowień w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu weryfikacji prawidłowości deklarowanego zwrotu
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatowych w celu zabezpieczenia majątku na poczet przyszłych zobowiązań wynikających z ustaleń organu podatkowego
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu skutecznego ujawnienia i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • Wnioskuje o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w celu realizacji zobowiązań podatkowych wynikających z ustaleń organu podatkowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Starszy referent
  FIRMA:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Zielona Góra
  DATA PUBLIKACJI:
  2021-10-01