Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy referent


Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie
Ogłoszenie o naborze Nr 88248

Warunki pracy

- Narzędzia i materiały do pracy - komputer, fax, drukarka, kserokopiarka, telefon; - brak wind; - bariery architektoniczne

Zakres zadań

 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie czynności kancelaryjnych m.in.: umieszczanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, stronie internetowej oraz wykonywanie poleceń przewodniczącego komisji w celu zakupienia towarów i usług;
 • wysyłanie korespondencji dotyczącej postępowań i działalności Sekcji w celu zachowania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz działalności sekcji;
 • dokonywanie przeglądu pod względem kompletności dokumentacji dotyczącej zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, numerowanie stron i sporządzanie spisów w celu prawidłowej ich archiwizacji;
 • współuczestniczenie w prowadzeniu rejestru umów i rejestru złożonych ofert w celu prawidłowego przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opracowywanie pism zleconych przez przełożonych w celu zachowania działalności służbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i administracji;
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy referent
FIRMA:
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Krosno Odrzańskie
DATA PUBLIKACJI:
2021-11-25