Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy specjalista


Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 78623

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy: - wynagrodzenie 3300 zł brutto, - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), - praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, - elastyczny czas pracy – rozpoczęcie pracy w godzinach między 7:00 a 8:00, - możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego w preferencyjnej cenie, - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, - pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zakupu biletów do kina, teatru, na siłownie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (wąskie drzwi, progi, niedostosowane toalety) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję wydatków w układzie zadaniowym.
 • Sporządza analizy i informacje z wykonania budżetu zadaniowego (ocenia stopień poniesionych celów i poniesionych nakładów).
 • Prowadzi ewidencję dochodów budżetowych i terminowego odprowadzania ich na centralny rachunek budżetu państwa.
 • Wykonuje zadania kasjera, o których mowa w instrukcji kasowej.
 • Na bieżąco prowadzi rejestr zaliczek, faktur oraz kontroluje ich rozliczania.
 • Sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Rozlicza koszty wynikające z podróży służbowych pracowników.
 • Na bieżąco sporządza płatności bezgotówkowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji lub pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości oraz obsługi programów finansowo-księgowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks pracy
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rozliczania delegacji służbowych;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • znajomość regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim;
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy specjalista
FIRMA:
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-05-21