Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy specjalista


Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 80617

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy:  - dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), - praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, - elastyczny czas pracy – rozpoczęcie pracy w godzinach między 7:00 a 8:00, - możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego w preferencyjnej cenie, - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, - pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci, paczki świąteczne dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zakupu biletów do kina, teatru, na siłownie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (wąskie drzwi, progi, niedostosowane toalety) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową w układzie paragrafowym
 • Nalicza wynagrodzenia według obowiązujących przepisów oraz terminowo sporządza listy płac, sporządza miesięczne i roczne sprawozdania w zakresie wynagrodzień, składek i zaliczek, prowadzi na bierząco karty wynagrodzeń i karty zasiłkowe
 • Sporządza płatności bezgotówkowe
 • Przeprowadza kontrole formalno rachunkową dokumentów finansowych
 • Na bieżaąco analizuje konta finansowe
 • Przeprowadza kontrole formalną i rachunkową dokumentów stanowiących podstawę do wypłat z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenia oraz ich rozliczeń
 • Prowadzi rozliczenia z ZUS (dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe), US (dokumenty PIT), PFRON (dokumenty INF, DEK), GUS (sprawozdania kwartalne i roczne), SIO, PZU, PPK w celu terminowego przedłożenia wymaganych informacji, deklaracji i sprawozdań
 • Prowadzi ewidencję analityczno syntetyczną środków trwałych i rozlicza od strony finansowej inwentaryzację majątku Kuratorium

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości, naliczania i rozliczania wynagrodzeń
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
 • znajomość regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim;
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
 • umiejętność obsługi komputera, pakietu Office, programów finansowo księgowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność posługiwania się technologią informatyczno - komunikacyjną
 • umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia faktów
 • umiejętność sprawnego dokonywania obliczeń, dokonywania analiz, refagowania pism, pozyskiwania informacji
 • umiejętność korzystania z przepisów prawnych
 • samodzielność i inicjatywa
 • rzetelność, dokładność, staranność, obowiązkowość.
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy własnej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy specjalista
FIRMA:
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-07-01