Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy statystyk informatyk


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk informatyk
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 85659

Warunki pracy

· Praca w siedzibie Urzędu
· Praca administracyjno-biurowa
· Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
· Wymuszona pozycja ciała
· Oświetlenie sztuczne i naturalne
· Praca przy monitorze ekranowym
· Brak windy
· Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Współpracuje w zakresie promocji, popularyzacji i udostępniania produktów statystycznych oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej służących monitorowaniu i ocenie polityki spójności na poziomie regionalnym,
 • Współpracuje w zakresie edukacji statystycznej kierowanej do różnych grup beneficjentów oraz innych form współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze podnoszenia wiedzy statystycznej niezbędnej do rzetelnego monitorowania realizacji polityki spójności na szczeblu regionalnym,
 • Uczestniczy w opracowywaniu koncepcji oraz przygotowuje zbiorcze oraz bieżące analizy statystyczne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie, w tym na potrzeby monitorowania polityki spójności w regionie,
 • Uczestniczy w pracach związanych z obsługą klienta w zakresie realizacji zamówień i udzielania informacji, w tym zakresie prawidłowego stosowania obowiązujących standardów klasyfikacyjnych oraz wykorzystania zasobów bazodanych statystyki publicznej,
 • Realizuje zadania w zakresie badania i monitorowania zapotrzebowania na informacje statystyczne w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych w regionie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • Umiejętności analityczne (analizowanie i interpretowanie danych, stawianie hipotez, wyciąganie wniosków)
 • Znajomość metodologii badań statystycznych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rzetelność
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programów graficznych (CorelDRAW) oraz Adobe Creative Cloud
 • Znajomość narzędzi statystycznych (SPSS, Statistica itp.)
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy statystyk informatyk
FIRMA:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-10-08