Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Staz/pracownik gospodarczy


Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Staz/pracownik gospodarczy
Miejsce pracy: Siedlisko
Numer: StPr/21/0429
OBOWIĄZKI:

- szkolenie BHP i ppoż. - zapoznanie z regulaminem pracy - instruktaż stanowiskowy - wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem estetyki oraz czystości terenów otaczających siedzibę Organizatora stażu (miejsce wykonywania stażu): Usuwanie odpadów komunalnych z terenu budynków i jego otoczenia, segregacja odpadów Zamiatanie placu, utrzymywanie w czystości nawierzchni placu, chodnika przylegającego do posesji - wykonywanie prac mających na celu utrzymanie pomieszczeń budynku w należytym stanie: Zamiatanie pomieszczeń w budynku Przygotowanie pomieszczeń do remontów (usuwanie sprzętów i umeblowania i należyte ich zabezpieczenie, ustawianie sprzętów po remoncie) Drobne roboty malarskie - wykonywanie prac związanych z konserwacją i dbałością o powierzony sprzęt i narzędzia pracy, m. In.: Miotły, grabie, taczki, wiadra, sprzęt przeznaczony do usuwania drobnych awarii np. śrubokręty, klucze, młotki itp.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria: - wiek poniżej 30 roku życia; - należących do kategorii NEET, tzn.: nie pracujących (tj. bezrobotnych), nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), albo nie szkolących się (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy - finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Ponadto z uwagi na konieczność osiągnięcia określonych wskaźników w projekcie urząd zastrzega sobie pierwszeństwo wydawania skierowań osobom spełniającym ww. kryteria i jednocześnie: - długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją określoną w projekcie (dla os. do 25 roku życia nieprzerwanie ponad 6 m-cy; dla os. powyżej 25 roku życia nieprzerwanie ponad 12 m-cy) - posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - o niskich kwalifikacjach zgodnie z klasyfikacją ISCED 1997

Miejsce pracy:

Siedlisko


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Staz/pracownik gospodarczy
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
LOKALIZACJA:
lubuskie/Siedlisko
DATA PUBLIKACJI:
2021-08-23