Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Staz/sprzedawca w stacji paliw


Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Staz/sprzedawca w stacji paliw
Miejsce pracy: Nowa Sól
Numer: StPr/21/0576
OBOWIĄZKI:
- szkolenie BHP i ppoż.- zapoznanie z ogólnie z pracą stacji paliw- obsługa i nauka urządzeń znajdujących się na stacji paliw- zapoznanie z procedurami obowiązującymi w PKN- nuka programu kasowego- obsługa klientów
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria:- wiek poniżej 30 roku życia;- należących do kategorii NEET, tzn.: nie pracujących (tj. bezrobotnych), nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), albo nie szkolących się (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy - finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).Ponadto z uwagi na konieczność osiągnięcia określonych wskaźników w projekcie urząd zastrzega sobie pierwszeństwo wydawania skierowań osobom spełniającym ww. kryteria i jednocześnie:- długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją określoną w projekcie (dla os. do 25 roku życia nieprzerwanie ponad 6 m-cy; dla os. powyżej 25 roku życia nieprzerwanie ponad 12 m-cy) - posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- o niskich kwalifikacjach zgodnie z klasyfikacją ISCED 1997

Miejsce pracy:

Nowa Sól


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Staz/sprzedawca w stacji paliw
FIRMA:
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
LOKALIZACJA:
lubuskie/Nowa Sól
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-03