Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Podreferendarz


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 70922

Warunki pracy

·      Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-     prowadzenie pojazdów służbowych  ( w tym pojazdów specjalistycznych typu „laboratorium mobilne” oraz z lekką przyczepą);


-     praca w terenie: pobieranie próbek (wody powierzchniowe, w tym jeziora (pobieranie próbek z łodzi), ścieki, gleba ( w tym obsługa wiertni), odpady), transportowanie próbek, wykonywanie pomiarów terenowych, sporządzanie raportów dotyczących pobierania próbek;


-     praca w laboratorium (przygotowanie wyposażenia do pobierania próbek/pomiarów terenowych, prace porządkowe);


-     praca przy komputerze (raportowanie działań);


-     wyjazdy służbowe krajowe;


·      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-     wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, brak przystosowanej toalety),


-     w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • prowadzi pojazdy służbowe podczas wyjazdów terenowych, uczestniczy w wyjazdach terenowych,
 • wykonuje pomiary i/lub badania w terenie oraz bierze udział w pracach laboratoryjnych o charakterze pomocniczym;
 • wykonuje czynności związane z nadzorowaniem wyposażenia, monitoruje warunki lokalowe i środowiskowe;
 • sporządza zapisy na poszczególnych etapach pracy z wykonanych pomiarów i pobierania próbek;
 • dokonuje bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości;
 • uczestniczy , pod nadzorem doświadczonych pracowników w walidacji metod badawczych;
 • zgłasza potrzeby w zakresie zakupu niezbędnych materiałów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty:

  STANOWISKO:
  Podreferendarz
  FIRMA:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  LOKALIZACJA:
  lubuskie/Zielona Góra
  DATA PUBLIKACJI:
  2020-11-06