Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Krosno Odrzańskie

praca w województwie lubuskim
  • Komentarze: 0
  • Opublikowane przez: Aleksandra

Powiat krośnieński, z siedzibą w mieście Krosno Odrzańskie charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie lubuskim. Jak wskazują dane GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie wynosi 25,9%, czyli aż o 8,9% więcej niż w województwie i 11,5% więcej niż w Polsce. W strukturze zawodowej bezrobotnych najliczniejsze grupy stanowią osoby bez zawodu, sprzedawcy, obuwnicy przemysłowi, krawcy, szwaczki, murarze, mechanicy pojazdów osobowych, kucharze, ślusarze i robotnicy gospodarczy. Z kolei najwięcej ofert pracy (dostępnych np. na Praca Krosno Odrzańskie) skierowanych jest do robotników gospodarczych, sprzedawców, rolników, robotników placowych, techników prac biurowych, sortowaczy, robotników budowlanych i kierowców samochodów ciężarowych.

Na ternie Krosna, zamieszkałego przez 12 tysięcy osób i zajmującego powierzchnię 8 km2, funkcjonuje ponad 1300 podmiotów gospodarczych. Jako podstawowy rodzaj prowadzonej działalności 37,1% zarejestrowanych podmiotów zadeklarowało działalność handlową, 17,6% – działalność z sekcji obsługi nieruchomości i firm, a po 6% – z sekcji budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. W powiecie krośnieńskim dominują małe przedsiębiorstwa produkcyjno- handlowo-usługowe zatrudniające do 5 osób.

Autor: Aleksandra

Dodaj komentarz