Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Sposoby poszukiwania pracy

Sposoby poszukiwania pracy
  • Komentarze: 0
  • Opublikowane przez: Aleksandra


Pracy można szukać na wiele różnych sposobów. Do dyspozycji są Publiczne Służby Zatrudnienia, Niepubliczne Służby Zatrudnienia, Prasa, Internet, Akademickie Biura Karier, Targi pracy i w końcu znajomości.

Publiczne Służby Zatrudnienia: Na terenie województwa lubuskiego, w każdym mieście powiatowym znajdują się Powiatowe Urzędy Pracy, które udostępniają aktualne oferty zatrudnienia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Ponadto wspierają bezrobotnych finansowo i organizują dla nich programy aktywizacyjne mające na celu zwiększenie szansy na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Niepubliczne Służby Zatrudnienia, czyli Agencje Pośrednictwa Pracy, których działalność opiera się na wyszukiwaniu konkretnych kandydatów na konkretne stanowiska pracy, pośrednicząc tym samym między pracodawcą, a pracownikiem.

Prasa i Internet. W prasie codziennej przeważnie znajduje się sekcja z ogłoszeniami o pracę i są to najczęściej oferty skierowane dla osób niewykwalifikowanych. Internet jest bardzo cennym źródłem pozyskiwania informacji w całym procesie poszukiwania zatrudnienia. Warto jest korzystać z portali pracy i wyszukiwarek

Akademickie Biura Karier pełnią funkcję łącznika pomiędzy studentami, a rynkiem pracy. Przede wszystkim prowadzą działalność doradztwa zawodowego, zajmują się przeprowadzaniem szkoleń oraz gromadzą i udostępniają studentom informacje na temat sytuacji na rynku pracy, pośrednicząc tym samym w poszukiwaniu zatrudnienia.

Targi Pracy organizowane są zazwyczaj w dużych miejscowościach. Na targach wystawiają się pracodawcy poszukujący pracowników. Kandydaci poszukujący pracy mogą porozmawiać z doradcami zawodowymi, zostawić swoje CV oraz uczestniczyć w różnego rodzaju prelekcjach i szkoleniach.

Autor: Aleksandra

Dodaj komentarz