Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Torzym

praca w województwie lubuskim
  • Komentarze: 0
  • Opublikowane przez: Aleksandra

Torzym jest miastem w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, położonym nad rzeką Ilanką i jeziorem Ilno. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Torzym. Gospodarczo Torzym jest ośrodkiem usługowym dla rolnictwa i leśnictwa oraz ośrodkiem wypoczynkowym. Na terenie miasta znajduje się sanatorium. Torzym według danych z 31 grudnia 2012 roku zamieszkały był przez 2592 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 9,11 km².

W 2013 roku w gminie Torzym funkcjonowało 525 przedsiębiorstw. Większość z nich reprezentowała branżę usługową i handlową, w branży rolniczej były 63 przedsiębiorstwa, w budowlanej 57 i przemysłowej 45, praca Torzym. Ponad 90% wszystkich przedsiębiorców stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Jedynie jedna firma należy do przedsiębiorstw średnich, w których liczba zatrudnionych przekracza 50 osób. Przedsiębiorstwa duże w gminie nie występują.

W 2013 roku na terenie gminy zatrudnionych było około 2 tysiące osób. W rolnictwie zatrudnionych jest 22% ogółu pracujących, w przetwórstwie 18% i w usługach rynkowych i nierynkowych 60%. Największymi i najważniejszymi pracodawcami w mieście są firmy: Holzwett (branża drzewna), PPHU Trakart (branża drzewna), Gama (piekarnia), Volvo (mechanika samochodowa), Paradaise (usługi turystyczne), Petro plus (hotel, restauracja i stacja paliw).

Autor: Aleksandra

Dodaj komentarz