Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Wschowa

praca w województwie lubuskim
  • Komentarze: 0
  • Opublikowane przez: Aleksandra

Wschowa jest siedzibą najbardziej na wschód wysuniętego regionu województwa lubuskiego – powiatu wschowskiego. Co ważne, region wschowski cechuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w całym województwie, kształtującym się na poziomie 19,2%, co jest wartością większą także od stopy bezrobocia w Polsce (wg danych GUS z lutego 2013r.). Wśród osób bezrobotnych we Wschowi przeważają osoby długotrwale pozostające bez pracy oraz osoby bez wykształcenia średniego. Miasto Wschowa według danych z 31 grudnia 2010 liczyła 14,3 tysiąca mieszkańców, a jej powierzchnia wynosiła 8,4 km2.

Gospodarka zarówno Wschowi, jak i całego powiatu wschowskiego nie jest rozwinięta, dlatego oferty pracy skierowane do lokalnej społeczności Praca Wschowa związane są głównie z przemysłem rolno-spożywczym i pracami fizycznymi. Głównym motorem gospodarczym powiatu jest gmina i miasto Sława, która, ze względu na fakt, że na jej terenie znajduje się 5 zakładów mięsnych, nazywana jest zagłębiem mięsnym. Do głównych zakładów pracy w powiecie należą wymienione już zakłady mięsne, a także 2 prężnie rozwijające się pieczarkarnie, 4 piekarnie oraz wschowskie zakłady produkujące wody i napoje, a także zakład produkujący sól.

Autor: Aleksandra

Dodaj komentarz