Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com
Wysokość wynagrodzenia netto a umowa zlecenie

Wysokość wynagrodzenia netto a umowa zlecenie

umowa zlecenie
  • Komentarze: 0
  • Opublikowane przez: Aleksandra

Wielu z nas ma problem z określeniem od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto w przypadku, gdy pracujemy na podstawie umowy zlecenia. Kwoty te mogą się różnić, w zależności od tego, czy dana osoba decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Mieszkańcy województwa lubuskiego doskonale wiedzą o tym, że na wysokość wynagrodzenia mogą wpływać także inne czynniki.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Okazuje się, że studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, nie muszą przejmować się pomniejszaniem ich wynagrodzenia o składki należne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku studenci mogą otrzymać wyższe wynagrodzenie netto. W takiej sytuacji nie mają oni możliwości korzystania z płatnych zwolnień chorobowych.

Pracownicy często decydują się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Nabywają oni prawo do zasiłku chorobowego, a także świadczeń rehabilitacyjnych w momencie, gdy opłacają składki przez minimum dziewięćdziesiąt dni. Ich wysokość to około 2,45% pensji, ale brutto. Istotne jest to, że dobrowolne opłacanie takich składek umożliwia kobietom pobieranie zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka. Warto wziąć pod uwagę powyższe czynniki, gdy podpisuje się umowę zlecenie. Dzięki temu pracownicy mogą zdecydować się na to opłacanie składek, które w przyszłości mogą się okazać im pomocne.

Autor: Aleksandra

Dodaj komentarz